Høreapparat er ikke bare et høreapparat – langt fra! Den teknologiske udvikling har gjort, at der findes en lang række forskellige typer af høreapparat, så den enkelte bruger kan få en så optimalt høreapparattype, som muligt.

Valget af høreapparattype er dog sjældent valgfrit – desværre. Valget er afhængig af flere faktorer herunder graden af høretab, øregangens form samt brugerens funktionsevne. Langt de fleste høreklinikker er dog imødekommende overfor brugerens ønsker, og vil ofte gå meget langt for at opfylde disse.

Nødvendigheden af forstærkning er en stor faktor for type af høreapparat. Hvis der ikke er brug for ret stor forstærkning, kan man ofte få et relativ anonymt høreapparat. Omvendt er der ofte ikke ret stor valgfrihed, hvis det er nødvendigt med en kraftig forstærkning ved svært høretab.

Vi er allesammen forskellige – og det gælder også vores øregange. De fleste har en let krumning i øregangen, men der findes også de helt lige, de meget krummende, de spalteformede samt de smalle øregange.

Derudover er brugerens funktionsevne eller mulighed for hurtig hjælp vigtig. Kan brugeren ikke håndtere små knapper, batterier osv. selv, og heller ikke har mulighed for hurtig hjælp, kan dette også give en mindre valgfrihed.

BOOK GRATIS HØRETEST
 • Uforpligtende høretest til kr. 0,-
 • Værdi af høretest kr. 500,-
 • Smertefrit & varer kun 15-25 minutter
 • Landsdækkende – altid i nærheden
 • Afprøv høreapparat i 30 dage gratis
 • Vi vejleder i offentligt tilskud

Bag-Øret Høreapparat (BTE – Behind the Ear)

BTE-høreapparater er den langt mest populære type af høreapparat, og langt over halvdelen af alle høreapparater i Danmark er af denne type.

Høreapparater af typen Behind the Ear er placeret i et såkaldt hus bag øret, hvor det hænger i en krog omkring øret – også kaldet en hook i fagsprog. Krogens primære funktion er dog at lede lyden fra hus til øregang.

Fordelen ved et Bag-Øret-høreapparat er, at det kun er proppen i øret, som skal tilpasses individuelt til brugeren. Dette giver mulighed for god plads på huset til betjeningsvenlige knapper samt større batterier, så der opleves en længere levetid. Derudover er næsten alle BTE-apparater udstyret med telespole, som den eneste type af høreapparat.

Der findes dog flere forskellige modeller af høreapparattypen BTE, som alle hver især er særligt egnet til en bestemt grad af høretab.

Lukket Tilpasning (Traditionel BTE – Behind the Ear)

Høreapparat af typen Lukket Tilpasning er det helt klassiske og traditionelle høreapparat bag øret, som også er den ældste model af BTE-høreapparatet. Modellen er dog stadig en af de mest solgte, da det er den bedste model til svære høretab, eller hvis der er en større forskel på høreevnen på de to ører.

På den traditionelle BTE-model er alle apparatets elektroniske komponenter placeret i huset bag øret – det vil sige både mikrofon, forstærker samt højtaler. En hook fører lyden fra højttaleren og ind til en prop i øregangen. Proppen i øret er oftest støbt i hårdt akryl, hvilket giver den bedste komfort i længden.

Navnet Lukket Tilpasning betyder, at proppen i øret er lukket/næsten lukket, hvilket sikrer, at lyden kun går ind, og ikke slipper ud i mikrofonen. Det gør, at man undgår risikoen for hylen og akustisk tilbagekobling. Det gør dog samtidig, at alt lyd skal gennem høreapparatet, da den lukkede tilpasning gør, at der ikke kan slippe meget lyd naturligt gennem øret.

Bag Øret Høreapparat

Mini Bag Øret Høreapparat

Åben Tilpasning (Mini-BTE – Mini Behind the Ear)

Modellen Mini-BTE med Åben Tilpasning minder meget om modellen med Lukket Tilpasning – og alligevel er der nogle fundamentale forskelle. Mini-BTE er egnet til aldersbetingede høretab samt høretab forårsaget af støjskade, da denne form for høreskade oftest ligger i de lysere toner.

Modellen Åben Tilpasning består af et hus bag øret ligesom ved den traditionelle BTE-model, men er ofte en anelse mindre end ved den traditionelle model. En tynd slange går fra huset bag øret og ind i øregangen, hvor den holdes på plads af en blød silikoneprop.

Navnet Åben Tilpasning betyder, at silikoneproppen i øregangen har åbne ventilationshuller, som har en helt bestemt og afgørende funktion. Disse ventilationshuller gør, at lyde udefra kan passere gennem proppen og ind i øret. Det betyder, at alle lyde ikke er tvunget til at skulle gennem høreapparatet, hvilket giver en langt mere naturlig lydopfattelse, som er en stor fordel for brugere, der ikke svære høretab. Det stiller dog rigtig store krav til høreapparatet om undertrykkelse af eventuel akustisk tilbagekobling. Samtidig undgår man, at ens stemme bliver buldrende og kraftig, når man snakker, samt at ens kæbebevægelser bliver hørbare. Dette kaldes okkulusionseffekt.

Åben Tilpasning (RITE/RIE – Reciever in the Ear / RIC – Reciever in the Canal)

RITE/RIE samt RIC-modellerne er en relativ ny variant af Mini-BTE-modellen med Åben Tilpasning. Forskellen er, at i disse nyere modeller er den tynde slange erstattet af en tynd plastikbetrukket ledning, så man kan placere en højtaler direkte i øret eller i øregangen. Ved RITE/RIE-modellen placeres højttaleren i øret, mens højttaleren placeres helt inde og næsten usynligt i øregangen ved RIC-modellen.

Ved at placere høreapparatets højttaler helt inde i øret, kan man gøre selve huset bag øret væsentlig mindre. Det gør dog, at højttaleren er udsat for ørevoks og fugt, så derfor er disse modeller ofte lavet, så man med et stik hurtigt kan udskifte højttaleren.

Modtager i Øret Høreapparat

PRØV ONLINE HØRETEST NU
 • Gratis & anerkendt høretest
 • Tager kun 2-3 minutter

I-Øret Høreapparat (ITE – In the Ear / Custom)

ITE-høreapparatet er en type, som har vundet stor indpas i de senere år grundet den store teknologiske udvikling. Den helt fundamentale fordel ved et ITE-høreapparat er, at alle elektroniske komponenter er samlet i en prop i øret, som er støbt efter aftryk af brugerens øre. Det gør, at man er fri for at have et hus hængende bag øret. Samtidig giver placeringen af høreapparatet også den fordel, at mikrofonen er placeret mest optimalt rent akustisk, da den ved at være placeret i øret får de naturlige refleksioner fra pinna (øret) med – præcis som et normalt øre gør. Der skal dog lige nævnes, at ingen ITE-modeller har indbygget telespole, som BTE-modeller har det.

Man kan hurtigt komme til at tænke, hvorfor der dog er nogen, som så vil have et hus hængende bag øret? Det er ikke altid valgfrit om man vil have et Bag-Øret eller I-Øret høreapparat – desværre! Ved at placere hele høreapparatet inde i øret, som man gør ved ITE-typen, er der ikke ret meget plads til de elektroniske komponenter. Derfor må behovet for lydforstærkning ikke være for stort ved valg af et ITE-apparat. Det er heller ikke alle, som har plads til ét eller alle af ITE-apparaterne i øregangen, så der kan godt være nogle praktiske fravalg allerede fra start.

ITE-høreapparater kan inddeles i fem forskellige modeller, som alle er særligt egnet til en bestemt grad af høretab.

Concha

Concha-apparatet er den største model af In the Ear-typen. Høreapparatet er placeret i øreskålen, og er derfor ikke kun inde i øret, som de øvrige ITE-modeller. Det gør dog også, at der er mere plads til elektroniske elementer end ved de øvrige ITE-modeller. Så derfor er Concha særligt egnet til svære høretab, da høreapparatets hus er flyttet fra bag øret til ind i øreskålen.

Concha Høreapparat

I Øret Høreapparat

I-Øret (Traditionel ITE – In the Ear)

Den traditionelle ITE-model, som er placeret i ørets hulrum samt i øregangen, og er derfor synligt. Modellen er særligt egnet til milde til sværere høretab.

I-Kanalen (ITC – In the Canal)

Forskellen på den traditionelle ITE og denne ITC-model er, at hele ITC-høreapparatet er placeret helt inde i øregangen, og er derfor næsten ikke synligt. Det gør dog også, at der ikke er meget plads til elektroniske elementer. Så ITC-modellen er egnet til moderate høretab.

I Kanalen Høreapparat

Mini Kanal Høreapparat

Mini-Kanal (MC – Mini-Canals)

MC-modellen er et høreapparat, som man sjældent ser. Apparatet er placeret i øregangen, og er en mellemting af ovenstående ITC-model og nedenstående CIC-model. Det er den mindste og mindst synlige model af høreapparat, hvis man stadig vil have muligheden for manuel justering og kontrol.

Dybt-I-Øret (CIC – Completely in the Canal / IIC – Invisible-in-Canal)

CIC/IIC er den absolut mindste model af høreapparater, og er placeret helt inde i øregangen, hvor den oftest er helt usynlig. Det giver en stor æstetisk fordel for brugeren. Omvendt er der ikke ret meget plads til elektroniske komponenter, så denne model er kun egnet til milde og moderate høretab.

Dybt I Øret Høreapparat

Andre typer høreapparater

Udover disse normale typer af høreapparater, som kan købes på de fleste hørecentre, findes der også andre typer, der er værd at nævne: Cochlear Implant (CI), Kommunikationsforstærker.

BOOK GRATIS HØRETEST
 • Uforpligtende høretest til kr. 0,-
 • Værdi af høretest kr. 500,-
 • Smertefrit & varer kun 15-25 minutter
 • Landsdækkende – altid i nærheden
 • Afprøv høreapparat i 30 dage gratis
 • Vi vejleder i offentligt tilskud