Oticon er en dansk virksomhed, som fremstiller Oticon høreapparater og hjælpemidler til høretab samt yder rådgivning herom.

BOOK GRATIS HØRETEST
 • Uforpligtende høretest til kr. 0,-
 • Værdi af høretest kr. 500,-
 • Smertefrit & varer kun 15-25 minutter
 • Landsdækkende – altid i nærheden
 • Afprøv høreapparat i 30 dage gratis
 • Vi vejleder i offentligt tilskud

Om Oticon

Oticon er en af de tre største producenter af høreapparater verden over, og er Danmarks største producent foran de danske konkurrenter Widex og GN ReSound. Virksomheden har vundet mere end 20 priser for deres imponerende resultater de sidste 25 år. Her kan nævnes det første digitale høreapparat (DigiFocus), det første fuldautomatiske høreapparat (MultiFocus), det første høreapparat med kunstig intelligens (Adapto) samt det første høreapparat med fuld dokumentation for, at høreapparatet letter hjernens arbejde (Opn).

Helt fra starten har Oticons grundlag været bygget omkring empati og omsorg for mennesker med høretab. Missionen for Oticon er, at hjælpe denne gruppe mennesker med at udnytte deres fulde potentiale samt leve det liv, som de ønsker på trods af de høreproblemer, som de har. Derfor bestræber Oticon sig på at være den førende producent af højtydende høreløsninger med den mest avancerede audiologi og teknologi. Alt dette blev i 2004 beskrevet med to simple ord, som i dag er en fast del af Oticons brand samt logo – People First. Et løfte fra Oticon om, at alt der gøres, altid vil tage udgangspunkt i menneskene, som arbejdet gøres for.

Mere end 3000 ansatte på verdensplan udgør til dagligt virksomheden Oticon med kontorer i mere end 25 lande. Produkterne distribueres i over 100 lande, hvilket gør Oticon til en af verdens tre største producenter i verden af hjælpemidler til høretab. Oticon er ejet af den danske koncern William Demant Holding, som er børsnoteret på den danske børs NASDAQ OMX Copenhagen.

I 1957 blev der stiftet en fond – Oticon Fonden (William Demants og Hustru Ida Emilies Fond) – som skulle yde støtte til forskellige velgørende formål, især projekter der udbreder viden og fremmer forskningen inden for audiologi. Derudover skulle fonden bidrage til danske unges uddannelse samt yde støtte til sociale projekter og initiativer til fremmelse af kultur og kunst. Der er det seneste årti doneret over 100 mio. kr. om året i gennemsnit.

Oticons Historie

Oticon blev grundlagt helt tilbage i 1904 af danskeren Hans Jørgen Demant, da han ville hjælpe sin kone Ida til et bedre liv, da et høretab hindrede hende. Derfor begyndte Hans Jørgen Demant at importere høreapparatet Acousticon fra General Acoustic Company i England for at distribuere det i Danmark.

I 1910 tager den forretningsdriftige søn William over, da hans fader afgår ved døden. Det første den unge William gør, er at rejse til Amerika for at lære mere om fremstilling og reparation af høreapparater.

I kølvandet på den første verdenskrig samt Wall Street-krakket Black Tuesday i 1929, blev det vanskeligere og vanskeligere for William at importere grundet handelsrestriktioner. Han fik derfor den idé blot at importere ufærdige høreapparater uden batterier og ledninger for selv at færdiggøre produkterne i Danmark.

Under den anden verdenskrig støder William dog på et nyt problem med denne model, da han hverken kan importere varer fra England, Frankrig eller Amerika. Han beslutter sig derfor for at tage et stort skridt i retningen mod egenproduktion. William begynder selv at fremstille de manglende komponenter, så han selv står for hele produktionen på dansk jord. Det resulterer i det første danskproducerede høreapparat med navnet Acusticus – en tro kopi af Acousticon, som William havde importerede hidtil.

Det ender dog med en større uenighed mellem William og General Acoustic Company – producenten af det originale Acousticon-høreapparat. Derfor vælger han i 1946 at indgå et kompagniskab med Charles Lehman, som er en amerikansk producent af høreapparater. De etablerer sammen virksomheden American-Danish Oticon Corporation, som får sit hovedsæde i den danske hovedstad. Kort tid efter introducerer Oticon deres første høreapparat – Model TA.

Kompagniskabet med Charles Lehman gør, at de følgende tre årtier kommer til at gå rigtig stærke for Oticon, som går globale i en lang række lande både i og uden for Europa.

I 1970’erne er den internationale høreapparatbranche i en rivende teknologisk udvikling, men i 1977 bliver Oticon alligevel den første producent af et diskret I-Øret-høreapparat.

Året er nu 1996, og Oticon er igen et skridt foran konkurrenterne i branchen for høreapparater. Denne gang lykkedes det Oticon at være de første til at lancere et fuldstændigt digitalt høreapparat. Det betyder, at en avanceret forstærkning af lyd nu kan programmeres individuel til den enkelte bruger.

100-års fødselsdagen i 2004 blev fejret med introduktionen af et nyt slogan – og faktisk mere end blot et slogan, men en helt ny måde at udvikle, tænke og arbejde på i Oticon: People First. Derudover kan man samme år fejre, at man er verdens næststørste høreapparatproducent.

Tre år senere i 2007 lancerer man en helt ny og banebrydende teknologi – Epoq. Den nye teknologi fra Oticon gør, at to høreapparater kan kommunikere med hinanden kontinuerligt, så brugeren oplever et langt mere virkelighedstro lydbillede.

Ti år senere i 2017 bliver Oticon offentlig leverandør af batterier og slanger til de danske borgere, som har krav på gratis batterier og slanger hos regionerne.

PRØV ONLINE HØRETEST NU
 • Gratis & anerkendt høretest
 • Tager kun 2-3 minutter

Teknologier & Platforme

Evnen til at kunne bevare den naturlige lyd gennem høreapparatet er nøglen i alle Oticons platforme og teknologier. Derudover ønsker Oticon, at kerneteknologierne skal understøtte måden, som menneskehjernen fungerer på, så den får lettere ved at organisere, udvælge samt følge lyde. Det gøres ved at Oticons kerneteknologier bevarer signalernes naturlige karakteristika, hvilket assisterer hjernen.

Oticon er af den overbevisning, at den bedste måde at få skabt en forbedret taleforståelse på, er ved at bibeholde det naturlige signaltroskab og lydkvalitet samtidig. Teknologierne gør det muligt at opfange en større række rumlige- og taleinformationer og samtidig bevare de akustiske forhold. Derfor manipulerer Oticons teknologier kun lyden, når forhold truer med at fordreje signalet.

Platforme

Inium

Inium er det nyeste skud på stammen fra Oticon inden for quad-core signalprocesseringsplatform. Trods den meget lille størrelse leverer Inium en enestående kombination af lavt energiforbrug og høj ydeevne. Med Inium øger Oticon standarden for lydkvalitet og taleforståelse samt mulighed for trådløs tilslutning. Inium reducerer effektivt brugerens anstrengelser, når der skal lyttes. Egenskaberne i Inium giver helt nye og store muligheder for en individualisering.

RISE (2007)

RISE var en microchip-platform, som blev introduceret i 2007, der tillod en highspeed binaural lydprocessering. Processoren i RISE-platformen var på daværende tidspunkt 100 gange hurtigere, end hvad der før var set ved trådløs digital lydprocessering. RISE var endvidere den første platform fra Oticon, som tillod trådløs tilkobling til ConnectLine.

Velox

Velox er det nyeste skud på stammen fra Oticon med teknologien BrainHearing, som gør det langt lettere for menneskehjernen at optimere hørelsen. Velox er ekstremt hurtig og præcis, og kan analyse og behandle store mængder lyddata op til 50 gange hurtigere. En ny tilgang fra Oticon med navnet Open Sound gør, at der uden besvær kan håndteres op til flere støj- og talekilder i selv de ugunstige situationer. Med Velox kan brugeren følge, at de kommer til at høre op til 30% bedre, mens de endda skal anstrenge sig 20% mindre. Det nyeste høreapparat OPN fra Oticon benytter Velox-platformen.

RISE 2 (2010)

RISE-platformen fra 2007 var den mest avancerede processor, som Oticon nogensinde havde formået at skabe. RISE 2 blev i 2010 lanceret, som videreudviklingen af platformen. RISE 2 tog binaural og trådløs signalbehandling til et helt nyt niveau, og processoren kunne foretage intet mindre end dobbelt så mange kalkulationer, som den tidligere udgave af RISE-platformen. Oticon lovede, at med denne hastighed og regnekraft, fik man en mere effektiv behandling af signaler end nogensinde før – uden et større forbrug af strøm. I udviklingen af RISE 2 var taleforståelse i støj især i fokus, og Oticon har formået at tage netop dette til et niveau, hvor der er behov for en langt mindre indsats rent kognitivt, så brugeren skal bruge langt mindre energi ved deltagelse i en samtale.

Teknologier

Speech Guard

En yderst elegant udtænkt forstærkningsstrategi fra Oticon, som gør lyde langt mere naturligt klingende og tydeligere, helt uden at volumensskift i høreapparatet mærkes i forbindelse med, at miljøets lyde forandrer sig. I de mere stabile lydmiljøer arbejder og reagerer Speech Guard lidt langsommere, hvilket gør lyden uforvrænget og klarere, så ens hørelse kan arbejde naturligt. Det gør, at man opnår så intakt og stabilt signal, som hjernen skal bruge en minimumsindsats på at afkode. Et lydmiljø kan ændre sig brat, hvor Speech Guard vil justere sig automatisk og hurtigt, så der ikke opstår en ubehagelig eller for høj lyd. Speech Guard gør, at Oticon høreapparater kan arbejde præcis, som det er tiltænkt: effektivt, gnidningsfrit og automatisk.

Speech Rescue

Teknologien fra Oticon med navnet Speech Rescue arbejder med at kopiere højfrekvente lydsignaler og efterfølgende indsætte dem i lavere frekvensområder, så de kan høres klart og tydeligt. De oprinde detaljer i tale bliver bevaret, så der sikres en klar og præcis gengivelse. Speech Rescue fra Oticon efterlader i modsætning til andre teknologier originalerne på de oprindelige pladser, og placerer kopierne på ledige pladser i talen.

Spatial Sound

Lokalisering af i hvilke retninger forskellige lyde kommer fra, kan være en stor udfordring ved brug af høreapparater. Evnen til at kunne afgøre, hvor forskellige lyde stammer fra, kan være en afgørende betydning for rigtig mange mennesker i dagligdagen. Spatial Sound fra Oticon er en teknologi, som støtter hjernen i at lokalisere lydene, så det bliver lettere at reagere på lyde i miljøet omkring sig. Teknologien støtter din spatiale hørelse, som er funktionen til at handle korrekt ud fra lyde i forskellige retning, så du kan bevæge dig eller dreje hovedet for at optimere lyden selv ligesom ved almindelig hørelse. Derudover kan Spatial Sound hjælpe med at bruge de to ørers lydforskelle til at skabe auditive funktioner omkring os.

Free Focus

Teknologi fra Oticon, som kan støtte din hjerne i at fokusere på bestemte lyde, men samtidig have opmærksomhed på miljøet omkring. Der opnås er mere frit fokus, så der opleves en mere klar lydoplevelse ved skift af eksempelvis samtale eller andet fokus. Free Focus fra Oticon tilpasser sig lydmiljøet helt automatisk, og gør, at der let kan skiftes fra komplet fokus til at indtage alle inputs fra omgivelserne. Der tilbydes adskillige direktionalitetsfunktioner i teknologien, men det er ikke alle brugere af høreapparater, som skal bruge samme grad af direktionalitet.

YouMatic

YouMatic skaber en endnu mere naturlig lyttefunktion, end brugeren er vant til. Det gøres ved, at Oticom høreapparater med YouMatic kan finindstilles til den specifikke høreprofil og helt personlige lydpræferencer. YouMatic skaber en unik individuel profil i høreapparatets indstillinger, hvilket sikrer en meget mere nøjagtig funktionstilpasning allerede fra starten af. Resultatet af denne teknologi er, at høreapparater med YouMatic i langt højere grad kan imødekomme brugerens individuelle behov.

Soft Speech Booster

Svage lyddetaljer kan ofte være nogle af de vigtigste dele i en given lyttesituation, og det er derfor vigtigt, at kunne processere de svage lyde. Soft Speech Booster gør, at mængden af detaljer i lave taletoner forøges og beriges, samtidig med at der opretholdes en utrolig høj lydkvalitet. Teknologien gør, at et Oticon høreapparat kan forsøge lav taleforståelse med hele 20%, hvilket baner den helt rigtige vej for en større tilfredsstillelse.

Feedback Management

De fleste af os har oplevet i virkeligheden eller i TV’et, at en bruge af høreapparat pludselig tager sig til ørerne, og får pillet høreapparatet ud. Grunden til dette er oftest, at der opstår feedback – eller sagt med et andet ord, hyletone. Feedback Management er en teknologi, som kan spore feedback-risiko hurtigere, end øret kan nå at opfange lyden. Det gør, at man som bruger af et Oticon høreapparat kan undgå problemer og bekymringer med feedback. Feedback Management er en kombination af flere mindre teknologier, som sikrer den mest effektive sporing samt fjernelse af feedback. Funktionen aktiveres kun i de mest kritiske situationer, så der ikke fjernes betydelige lyde.

BrainHearing

BrainHearing er den nyeste teknologi fra Oticon – og en revolutionerende en af slagsen! Hjernen er den absolut vigtigste del af høreevnen, og faktisk siger man, at man hører med hjernen og ikke med ørerne. Teknologien BrainHearing sikrer, at hjernen får det fulde lydbillede af arbejde med, så den får adgang til præcis de rammer, som den behøver – i stedet for blot at skrue op for lyden og overbelaste hjernen. BrainHearing sikrer et langt mere behageligt og naturligt lydbillede, så du automatisk vil føle dig mindre træt. Når en lyd kommer ind i øret og videre til hjernen, udføres der fire grundlæggende opgaver. For det første bliver man orienteret i forhold til lydens placering. Lydkilderne bliver adskilt. Der bliver skabt kognitiv fokus på den vigtigste lydkilde. Lyden og lydens mening genkendes. Alle fire funktioner støtter Brainhearing hjernen i. BrainHearing fra Oticon understøttes af teknologierne Speech Guard, Spatial Sound, YouMatic samt Free Focus.

Tilbehør / ConnectLine

ConnectLine

Oticon ConnectLine er en række enheder med trådløs funktion, som passer til Oticon høreapparater. Enhederne hjælper dig med at blive tilsluttet til en masse underholdnings- og kommunikationsmuligheder, så dit Oticon høreapparat bliver omdannet til dit individuelle headset – helt trådløst. Aldrig har det været lettere at lytte til musik, se tv, tale i telefon eller Skype på trods af nedsat høreevne. Det bliver både lettere og tydeligere at styre samtaler med andre. Forbindelsen til ConnectLine-systemet er Oticon Streamer Pro, som bæres anonymt rundt om halen. Når dit Oticon høreapparat er forbundet til Streamer Pro, kan stort set alle lydkilder sendes fra Streamer Pro til dit høreapparat. Lydkilderne kan let forbindes til Streamer Pro med mini-jackstik eller Bluetooth. En smart og revolutionerende teknologi, som gør dit liv med høreapparat meget lettere.

Oticon Batterier

I Danmark kan alle brugere af høreapparater få gratis batterier via. deres region. Den 8. marts 2017 blev Oticon ny offentlig leverandør af høreapparatbatterier til alle brugere i Danmark. På Oticon.dk kan høreapparatbrugere derfor nu bestille batterier og slanger gratis – uanset model og fabrikant. Derudover kan bestilles batterier til tilbehør.

BOOK GRATIS HØRETEST
 • Uforpligtende høretest til kr. 0,-
 • Værdi af høretest kr. 500,-
 • Smertefrit & varer kun 15-25 minutter
 • Landsdækkende – altid i nærheden
 • Afprøv høreapparat i 30 dage gratis
 • Vi vejleder i offentligt tilskud