I modsætning til det offentlige sundhedsvæsen er der ved behandling hos en privat høreklinik en egenbetaling af brugeren. Denne egenbetaling yder de offentlige regioner tilskud til, hvis man har en henvisning fra en ørelæge, og der vælges en godkendt høreklinik. Langt de fleste private høreklinikker i Danmark er godkendte.

BOOK GRATIS HØRETEST
 • Uforpligtende høretest til kr. 0,-
 • Værdi af høretest kr. 500,-
 • Smertefrit & varer kun 15-25 minutter
 • Landsdækkende – altid i nærheden
 • Afprøv høreapparat i 30 dage gratis
 • Vi vejleder i offentligt tilskud

Økonomisk støtte til høreapparat

Offentligt tilskud til høreapparater pr. 1. januar 2017:

 • Øre nr. 1: 4.054 kr.
 • Øre nr. 2: 2.360 kr.
 • Begge ører: 6.414 kr.

Region høreapparater tilskudHvis høreapparatbehandlingen hos den private høreklinik overskrider dette beløb, vil resten være egenbetaling. Er den samlede betaling mindre end det offentlige tilskud, vil der kun være tilskud til den faktiske omkostning.

For at kunne få tilskud til høreapparat fra de offentlige regioner, er der en række krav, som skal overholdes. Personer under 18 år kan ikke få tilskud (personer under 18 år vil man gerne have ind i det offentlige sygehusvæsen til behandling), og der kan maksimalt ydes tilskud hvert 4. år pr. øre. Der tages ikke hensyn til indkomst og formue, så dette er derfor uden betydning for tilskud. En bevilling om tilskud fra regionen kræves dog før anskaffelse af høreapparat fra en privat klinik.

Det offentlige tilskud fra regionerne er dog ikke det eneste tilskud til høreapparat, som kan søges. Folke- og førtidspensionister har mulighed for at søge helbredstillæg hos kommunen, hvis ens likvide formue ikke overstiger 84.300 kr. Dette helbredstillæg kan være helt op til 85% af egenbetalingen efter det offentlige tilskud fra regionen. Derudover yder Sygesikring Danmark tilskud til høreapparater i alle dækningsgrupper. Der ydes tilskud til 50% af egenbetalingen pr. høreapparat efter offentlige tilskud – dog maksimalt 1000 kr. eller 1500 kr. afhængig af dækningsgruppe.

Når du køber behandling og et høreapparat hos en privat og godkendt høreklinik, ejer du selv høreapparatet – i modsætning til det offentlige sundhedsvæsen. De fleste høreklinikker har 4 års garanti, og der opleves næsten aldrig ventetid. Batterier og slanger kan stadig bestilles gratis hos de offentlige regioner, selvom høreapparatet er købt hos en privat høreklinik.

PRØV ONLINE HØRETEST NU
 • Gratis & anerkendt høretest
 • Tager kun 2-3 minutter